Igors Ļeščovs
Nadežda AgapovaNorēķinu rekvizīti
      SIA "MARINE"

Juridiskā adrese: Jomas iela 30, Jūrmala, LV-2015
Piegādes adrese: Nometņu iela 59, Rīga, LV-1002
Vienotais Reģ. Nr. 40003308757
A/S "LUB", Jūrmalas fil.
Kods: UNLALV2X010
Konts: LV18 UNLA 0010 0084 6707 7
Tālr: 7610348, 7610067, 7769900.
Fakss: 7610167
Valdes priekšsēdētājs - Igors Ļeščovs, mob. 9204379

Birojs + noliktava
Latvija, Rīga, Nometņu iela 59, P/i - 1002
Tālr.: 7610348, 7610067 ; fakss: 7610167

Būvmateriāli Mob. tālr.: 9457233; E-pasts: drizoro@marine.lv

Siltumtehnika Mob. tālr.: 9204379 E-pasts: info@marine.lv

info@marine.lv   /   drizoro@marine.lv 
Copyright (C) MARINE SIA info@marine.lv
Creation and design by come.lv